Máte záujem o bližšie informácie?

 

Konzultačná adresa v SR: Bratislava, Slovakia

E-mail:  schenk.martin@yahoo.de

Telefón: +421 949 808 638 - synchronizované s komunikačnými aplikáciami Viber, WhatsApp, Signal
 

Garantom kvality služieb na tejto stránke a vlastníkom internetovej domény novemyslenie.eu je Občianske združenie:

 

Učenníci Majstra Martina Schenka, o. z.

Závodná 12256/3B, 821 06  Bratislava

IČO: 424 489 30

Zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR

 

Členské príspevky, príspevky sympatizantov a dary Občianskemu združeniu prosím poukazujte na:

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka Bratislava, Nám. SNP 21

Názov účtu: Ucennici Majstra Martina Schenka, o.z.

Číslo účtu: 2700850451/8330

IBAN: SK 64 8330 0000 0027 0085 0451

SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Služby podliehajúce živnostenskému podnikaniu vykonáva najmä Obchodná spoločnosť: 

Reporting, s.r.o.

Tallerova 4

811 02  Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 50 848 780

DIČ: SK2120513901

IČ DPH: SK2120513901

Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.

IBAN: SK13 1100 0000 0029 4304 6812

 

Právne upozornenie a vylúčenie zodpovenosti:

Klienti môžu byť bezodplatne odporúčaní aj k iným domácim či zahraničných odborníkom, ktorých vysoká kvalita a erudovanosť bola osobne overená p. Martinom Schenkom. Žiaden z týchto odborníkov nieje v zmluvnom vzťahu alebo zamestnancom vyššie spomenutého Občianskeho združenia, Obchodnej spoločnosti či priamo Martina Schenka.

Za konanie odporučených odborníkov nenesieme právnu zodpovednosť.

 

Platby prijímame vždy na základe predošlej písomnej, ústnej alebo telefonickej dohody. Spôsob a výška platieb bude dohodnutá s každým klientom individuálne.

 

Autor, zakladateľ a správca stránky novemyslenie.eu je Dr. Martin Schenk, LL. M. & kolektív.

 

Dátum, hodina a miesto narodenia zakladateľa stránky novemyslenie.eu hovorí o postavení Mesiaca v blízkosti s Uránom, čo znamená silne vyvinutú intuíciu a značné okultné schopnosti. Autor má všetky najvyššie predpoklady k profesionálnemu vykonávaniu služieb N. M. 

 

Postavenie Mesiaca s Uránom je exaktným aspektom osobnosti autora N. M., pretože to má najvýraznejší vplyv na jeho osobnosť. 

 

PODSTATNÁ INFORMÁCIA PRE OPONENTOV:

Uvedomujeme si, že v podmienkach konzervatívnej spoločnosti na Slovensku a v strednej Európe je téma MÁGIE, MYSTIKY, OKULTIZMU a pod. mimoriadne kontroverzná. Denne dostávame mnohé, často nepríjemné, správy od cirkevných a sektárskych fanatikov najmä Kresťanských cirkví a sektárskych spoločností, ktoré sami seba prezentujú ako kresťanské. Tieto sfanatizované osoby sa neštítia akéhokoľvek rozmerného neetického konania voči zakladateľovi tejto stránky či širokej škále našich spolupracovníkov. Prevrátené až fanatické vnímanie skutočnosti, samého seba a klerikálne videnie sveta napáchalo v histórii našej planéty priam megalománske škody. Pokiaľ nesúhlasíte s obsahom tejto stránky, Vašim jediným možným opravným prostriedkom je opustiť ju! Ďakujeme za pochopenie!

 

 

 Scan diplomu z práva: