Máte záujem o bližšie informácie?

 

Konzultačná adresa v SR: Bratislava, Slovakia

E-mail:  novemyslenie@gmail.com

Telefón: +421 949 808 638 - synchronizované s komunikačnými aplikáciami Viber, WhatsApp
 

Garantom kvality služieb na tejto stránke a vlastníkom internetovej domény novemyslenie.eu je Občianske združenie:

 

Učenníci Majstra Martina Schenka, o. z.

Závodná 12256/3B, 821 06  Bratislava

IČO: 42 448 930

Zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR

 

Členské príspevky, príspevky sympatizantov a dary Občianskemu združeniu prosím poukazujte na:

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka Bratislava, Nám. SNP 21

Názov účtu: Ucennici Majstra Martina Schenka, o.z.

Číslo účtu: 2700850451/8330

IBAN: SK 64 8330 0000 0027 0085 0451

SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Služby osobného charakteru podliehajúce živnostenskému podnikaniu vykonávané Martinom Schenkom cez živnostenské oprávnenie: 

Martin Schenk

so sídlom: Závodná 12256/3b

821 06  Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

IČO: 43 399 193

DIČ: 1077169621

 

Právne upozornenie a vylúčenie zodpovenosti:

Klienti môžu byť bezodplatne odporúčaní aj k iným domácim či zahraničných odborníkom, ktorých vysoká kvalita a erudovanosť bola osobne overená p. Martinom Schenkom. Žiaden z týchto odborníkov nieje v zmluvnom vzťahu alebo zamestnancom vyššie spomenutého Občianskeho združenia či priamo Martina Schenka.

Za konanie odporučených odborníkov nenesieme právnu zodpovednosť.

 

Platby prijímame vždy na základe predošlej písomnej, ústnej alebo telefonickej dohody. Spôsob a výška platieb bude dohodnutá s každým klientom individuálne.

 

Autor, zakladateľ a správca stránky novemyslenie.eu je Martin Schenk & kolektív.

 

Dátum, hodina a miesto narodenia zakladateľa stránky novemyslenie.eu hovorí o postavení Mesiaca v blízkosti s Uránom, čo znamená silne vyvinutú intuíciu a značné okultné schopnosti. Autor má všetky najvyššie predpoklady k profesionálnemu vykonávaniu služieb N. M. 

 

Postavenie Mesiaca s Uránom je exaktným aspektom osobnosti autora N. M., pretože to má najvýraznejší vplyv na jeho osobnosť. 

 

PODSTATNÁ INFORMÁCIA PRE OPONENTOV:

Uvedomujeme si, že v podmienkach konzervatívnej spoločnosti na Slovensku a v strednej Európe je téma MÁGIE, MYSTIKY, OKULTIZMU a pod. mimoriadne kontroverzná. Denne dostávame mnohé, často nepríjemné, správy od cirkevných a sektárskych fanatikov najmä Kresťanských cirkví a sektárskych spoločností, ktoré sami seba prezentujú ako kresťanské. Tieto sfanatizované osoby sa neštítia akéhokoľvek rozmerného neetického konania voči zakladateľovi tejto stránky či širokej škále našich spolupracovníkov. Prevrátené až fanatické vnímanie skutočnosti, samého seba a klerikálne videnie sveta napáchalo v histórii našej planéty priam megalománske škody. Pokiaľ nesúhlasíte s obsahom tejto stránky, Vašim jediným možným opravným prostriedkom je opustiť ju! Ďakujeme za pochopenie!

 

 

 Scan diplomu z práva: